divendres, 8 de novembre de 2013

CARTA DE L'APIMA LLIURADA AL BATLE DE SELVA

Selva, 23 de setembre de 2013


Senyor Batle de Selva,

Atès el rumb que ha pres el conflicte generat entre el Govern de les Illes Balears i la totalitat de la comunitat educativa que no ha permès iniciar encara les classes d'aquest curs acadèmic a la nostra escola i a la majoria d'escoles de les Illes Balears, com a representants de l’APIMA del CEIP es Putxet de Selva li volem transmetre la gran preocupació dels pares i mares de l’alumnat atesa la gravetat de la situació.

Alguns dels aspectes que més ens preocupen com a famílies i, per tant, com a membres de la comunitat educativa són:
 1. Que quan un docent per problemes de salut esdevé baixa laboral, aquest no és substituït des del primer dia, sinó que per quedar coberta la seva plaça la conselleria espera quinze dies o fins a un mes a substituir-lo, amb tots els problemes que això suposa.
 2. Que les ajudes de menjador escolar i les beques que s'adjudiquen a les famílies més necessitades no arriben quan es detecta la necessitat. Per tant, ens agradaria que no s'endarrerissin tant de temps com ha passat durant els darrers cursos (fins fa poc no han arribat les ajudes del curs passat). Així, garantirem que tot l'alumnat pugui beneficiar-se d'una educació íntegra sense cap tipus d'exclusió ni mancança bàsica.
 3. Les ràtios actuals d'alumnes per aula són tan altes que moltes vegades s'ha de fer difícil que els nostres fills i filles rebin una atenció més individualitzada. Per tant, ens agradaria que les ràtios alumnes/aula poguessin tornar a ser les d'abans de les retallades en educació i sempre tenint en compte les característiques de cada grup-classe.
 4. No entenem per quin motiu el projecte del Tractament Integrat de Llengües del centre presentat el passat mes de juny no va ser aprovat per la Conselleria d’Educació, ja que es va realitzar d’acord amb l’article 20 i, a més a més, va tenir el suport de les famílies i del consell escolar del qual vostè en forma part.
 5. Totes les famílies, sense excepció, estam a favor d’una major presència de l’anglès a les aules i en altres àmbits socials. Ara bé, aquest procés cal fer-ho d’una manera progressiva i seguint uns criteris pedagògics. Com a pares, i fent cas de totes les opinions dels més prestigiosos pedagogs, tenim molts de dubtes que els nostres infants que fins ara tenien una, dues o tres hores setmanals d’anglès segons el nivell, ara, de cop i volta, puguin realitzar àrees no lingüístiques en aquest idioma.
 6. El projecte que per a aquest curs es vol aplicar no ha estat consultat als pares i el consell escolar hi ha votat en contra. A més a més, a hores d’ara, la conselleria encara no ha donat una resposta formal de si aprova el projecte o no.
 7. Ens dol molt, com a famílies, que en aquest moment, malgrat la llei vigent ho contempli, se’ns deixi de banda al màxim òrgan de representació que és el consell escolar. A la propera llei d’educació que es vol aprovar (la LOMCE) el consell escolar serà només un òrgan de consulta. Això fa que com a famílies implicades en l’educació dels nostres infants passem a ser uns simples espectadors del seu procés educatiu formal i impossibilitant que els centres educatius gaudeixin d'una certa autonomia per poder elaborar projectes educatius que treballin per superar les deficiències concretes de cada escola.
 8. És evident, que per dur a terme un projecte d’aquesta naturalesa, a part del que s’ha dit més amunt, es necessiten augmentar de manera considerable els recursos humans de què disposen els centres, comptar amb mestres especialistes que siguin vertaders referents lingüístics per a l’alumnat, disminuir les ràtios a les aules, etc. La realitat, però, és que succeeix tot el contrari. Les retallades impliquen la disminució dels docents als centres educatius, absència de plans de formació abans de la implantació del TIL, supressió de projectes de suport educatiu, etc.
 9. Davant tota aquesta situació que hem exposat, si bé tot l'alumnat se'n veurà perjudicat, el col·lectiu que no cal oblidar i tenir molt present és el de l'alumnat amb necessitats de suport educatiu, que amb el nou model escolar que es vol implantar veurà com aquestes necessitat s'incrementen, li dificultarà l'aprenentatge i de cada vegada es veuran més exclosos del procés educatiu.
Nosaltres, com a representants de l’APIMA, demanam la implicació de l’Ajuntament de Selva per donar suport a les famílies del nostre municipi per tal de cercar una solució a la situació actual. Ens agradaria que com a batle d’aquest poble:
 1. Fes públic el seu suport a les demandes de la comunitat educativa.
 2. Faci arribar a la consellera d’Educació les preocupacions i dubtes de les famílies del CEIP es Putxet i que se’ns doni una resposta.
 3. I, sobretot, la necessitat urgent que s’obri un procés de diàleg, en què la Conselleria d’Educació escolti tota la comunitat educativa i s’arribi a un consens, ja que de no ser així els nostres infants seran els més perjudicats.

En darrer lloc ens agradaria que ens fes arribar la seva resposta per escrit per tal de poder comunicar-ho a la resta de famílies.


Atentament,

APIMA del CEIP es Putxet de Selva


SR. BATLE DE L’AJUNTAMENT DE SELVA

dijous, 3 d’octubre de 2013

DONACIÓ PER A LA CAIXA DE RESISTÈNCIA

L'empresa d'autocars Alorda dóna a la caixa de resistència del CEIP Es Putxet el valor d'un autocar de la manifestació a Palma de dia 29 de setembre. Moltes gràcies!

dimecres, 2 d’octubre de 2013

ESCOLA BUIDA DIVENDRES 4 D'OCTUBRE.

Durant la celebració de l'Assemblea de l'APIMA del CEIP Es Putxet d'ahir dimarts (1-X-13) es varen exposar, de manera oberta, totes les iniciatives que com a pares i mares volíem i podíem dur a terme durant aquesta semana per donar suport a la vaga de docents i per fer sentir la nostra veu en les demandes de la comunitat educativa. Per això es va acordar que no convenia quedar mans plegades i que les famílies calia resistir i tenir paciencia durant aquesta semana en què s'estan duent a terme les negociacions amb la Conselleria.

Finalment, després de valorar i debatre les opcions que sorgiren, es va decidir per votació i seguint la iniciativa unitària de la resta d'APIMAS de Mallorca que el proper DIVENDRES mantindríem l'ESCOLA BUIDA.

Cada familia pot fer ús de la seva llibertat per dur a terme aquesta iniciativa. No obstant això, l'APIMA de Selva proposa, que aquest proper divendres NO DIGUEM ELS INFANTS A L'ESCOLA.

Si per qualsevol motiu una familia no vol dur els seus infants a l'escola però per qüestions organitzatives no els pot deixar a l'atenció de gent de confiança, es pot posar en contacte amb l'APIMA (apaesputxet@gmail.com) qui li oferirà una proposta alternativa.

Si en el decurs d'aquests diez se desconvocàs la vaga, la iniciativa anterior quedaría totalment anul·lada.

EXCURSIÓ FAMILIAR.


dilluns, 23 de setembre de 2013


Benvolgudes famílies:

El passat divendres 20 de setembre tingué lloc a la Plaça un taller per a l’elaboració de pancartes en defensa de l’educació pública de qualitat i una assemblea de l’APIMA amb tots els assistents, on es va decidir donar suport a la vaga indefinida de docents amb les actuacions que es detallen a continuació:

Dilluns 23 de setembre.
Reunió dels representants de l’APIMA i del CEIP Es Putxet amb el Batle per demanar la col·laboració de l’Ajuntament per tal de posar fi a la situació educativa actual.

Dimecres 25 i divendres 27 de setembre. Escola buida.
Seguint l'actuació unitària de la majoria d'APIMAS de Mallorca, l'Associació de Pares i Mares de l'escola Es Putxet DEMANA LA COL·LABORACIÓ DE TOTES LES FAMÍLIES perquè dimecres i divendres NO DUGUIN ELS INFANTS A L'ESCOLA. D’aquesta manera contribuïm a mantenir l’escola sense activitat normal mentre els mestres poden deixar de fer vaga un parell de dies i minvar així l’esforç econòmic que els suposa.
Si alguna família té la necessitat real de dur els seus fills a escola, poden posar en contacte amb l’APIMA per organitzar actuacions (e-mail). Insistim, però, que només sigui en cas de necessitat.

Dijous 26 de setembre
Concentració i festa infantil unitària de tots els centres educatius del Raiguer en defensa i suport de la vaga dels docents. L'esdeveniment serà a la plaça de Santa Maria la Major d'Inca entre les 17 i les 20 hores. Es demana la participació de totes les famílies que s'hi puguin desplaçar.

Divendres 25 de setembre.
A les 20’30 h, TORRADA SOLIDÀRIA a la plaça. Els interessats podran comprar els tiquets els dies 23,24 i 25 de les 17 a 19 hores a la plaça. El preu dels tiquets serà de 7 € adults i 5 € infants, inclous carn per torrada, pa, beguda i postre. Cada persona ha de dur plats i tassons. Tots es beneficis de la torrada es destinaran a la caixa de resistència dels mestres en vaga del CEIP Es Putxet, que ha de servir perquè puguin continuar la vaga i alleugerir-los el perjudici econòmic que els suposa.
Informar també que, a títol personal, totes les persones interessades poden fer les seves aportacions a la caixa de resistència mitjançant vidrioles que hi ha distribuïdes als diferents comerços del poble.

Diumenge 29 de setembre
Trobada a la plaça per assistir junts en autocar a la MANIFESTACIÓ en defensa de l’educació pública de qualitat convocada a Palma. Els tiquets pels autocars es podran comprar els dies 23, 24 i 25 de 17 a 19 h a la plaça. El preu serà de 3 € pels alumnes del CEIP i les famílies i de 5 € per a la resta d’interessats. Vos informarem de l’hora de partida durant els pròxim dies. 
 
Més informació al: apaesputxet@gmail.com facebook Apima es putxet http://apimaesputxet.blogspot.com.es/

dijous, 19 de setembre de 2013

PER L'EDUCACIÓ DELS NOSTRES INFANTS!!!!

Divendres 20 de setembre a les 18'00 h Trobada de famílies a la plaça per a manifestar el nostre suport als docents que es manifesten per una educació de qualitat. 
Es realitzarà un taller per a preparar material per anar a la manifestació de dia 29 de Palma i s'informarà de com ens organitzarem per anar-hi amb bus. 
Vos esperam a tots!

dijous, 12 de setembre de 2013

Assemblea APIMA Es Putxet de Selva

Dia:   Dilluns 16 de setembre de 2013

Hora: 20h en segona convocatòria

          (1a convocatòria 19:30h)

Lloc: CEIP Es Putxet de Selva


ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovació acta anterior.

2.- Situació actual del sistema educatiu.

3. Aplicació del TIL a l’Escola Es Putxet de Selva.

4. Memòria d’activitats i comptes curs 2012-2013.

5.- Proposta i aprovació activitats i pressupost curs 2013-2014.

6- Precs i preguntes

 


Sí a la vaga de docents


Recull d'accions en suport de la vaga

1ª! Crida al balcó. Pinta el carrer de verd penjant una camiseta, una tela, una cartolina,... de color verd, per donar suport a la vaga de docents i reivindicar una educació pública de qualitat, laica i en català.

2ª! Participa en els piquets informatius del centre docent dels teus infants, dels teus néts, del teu barri,... per recollir signatures de recolzament a la vaga dels docents, explicant els motius d'aquesta situació i recriminant a la Conselleria d'Educació un començament conflictiu del curs escolar degut a la seva política educativa.

També recollim signatures via change.org

3ª! Poseu-vos la camiseta de Crida el divendres 13, cal visualitzar que aquest curs no té res de normal.

4ª! Si els teus fills, néts, coneguts,... acudeixen als centres educatius els dies de vaga, que duguin una camiseta verda, de Crida, o el distintiu que hem penjat al bloc.

5na! Si ets pare o mare d'un alumne d'un centre educatiu en el qual es fa vaga, presenta a la Conselleria d'Educació (c/ d'Alfons el Magnànim, 29, Palma, 07004. Telèfon 971 17 65 00) a títol individual, una carta de protesta, cada dia que puguis, demanant que comencin les classes i exigint que s'inicien negociacions amb els docents. En penjarem un model al bloc. Caldria sempre enviar còpia a plataformacrida@gmail.com

Podeu trobar tots els documents i models al bolg: plataformacrida.blogspot.com

Vos pregam faceu màxima difusió de les iniciatives.

LA ÚNICA LLUITA QUE ES PERD ÉS LA QUE S'ABANDONAdilluns, 13 de maig de 2013

dijous, 25 d’abril de 2013

25A - Un altre repte aconseguit!!!

Avui, 25 d'abril, hem tornat a reunir-nos docents, pares, mares i alumnes per tal d'intentar conèixer quin és el futur de l'educació dels nostres fills davant els canvis que es proposen amb el gran nombre de Decrets, avantprojectes de lleis, lleis, ...

Hem xerrat de la LOMCE, del Decret de Tractament Integral de Llengües, dels Avantprojectes de la Llei de Símbols i el de Convivència i Autoritat.

Hem fet "mandalas" entre tots.

Els nins i nines s'han entretingut amb el nostre "conta contes" i finalment hem fet una "torrada" i hem sopat junts!

UN ÈXIT I UN PLAER EL COMPARTIR AMB TOTS VOSALTRES AQUEST 25A!!!

Fins sa pròxima!!!dijous, 11 d’abril de 2013

ESCOLA DE PASQUA 2013

Aquí teniu algunes imatges que ens mostren el que van fer els nins i nines que participaren a l'escola de Pasqua d'enguany!!
dilluns, 7 de gener de 2013