dimarts, 29 d’abril de 2014

JORNADA "CAMINS PER LA CONVIVÈNCIA DAVANT EL BULLYING, TADH I DROGODEPENDÈNCIA.CAMINS PER LA CONVIVÈNCIA DAVANT EL BULLYING, TADH I DROGODEPENDÈNCIA

DATA DE REALITZACIÓ 16 de maig del 2014
ACTIVITAT: 480516 
MODALITAT: Jornada 
PLACES: 160
DESTINATARIS :
Professorat de tots els nivells 
Pares i mares
Escoles de temps de lleure

ESDEVENIMENT: 13515 
DURADA: 8 h
ÀMBIT: Illa
De 9.30 a 18.30 h.

LLOC DE REALITZACIÓ
Sala d’Actes de “Sa Nostra”
Carrer del Ter, 16. Polígon Son Fuster . Palma de Mallorca

INSCRIPCIÓ PARES I MARES: Hi haurà 45 places reservades per pares, mares o tutors legals.
La invitació per poder assistir a la Jornada serà lliurada de 12h a 14h, segons l'estricte ordre d'arribada a partir del 5 i fins al 9 de maig , pel Servei de Suport Educatiu de la Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació Professional, localitzat al carrer Passatge Guillem de Torrella,1,1r. de Palma de Mallorca.

La persona de contacte amb les famílies és Sílvia Estaràs i el telèfon de contacte és 971 17 65 00 extensió 64141. 

dimarts, 8 d’abril de 2014

Bon dia.
Vos recordam que tornam a ofertar l'Escoleta de Pasqua i que els interessats heu de posar el full d'inscripció a la bústia de l'APIMA; així com també el full amb les dades bancàries amb l'IBAN.
Gràcies.