dimecres, 21 de maig de 2014


Atès que en l'assemblea de l'APIMA celebrada ahir dimarts, en la qual s'havia d'organitzar la FESTA DE FI DE CURS, només hi hagué l'assistència de sis famílies, es va decidir suspendre l'organització d'aquesta festa fins que es mostri un interès general per dur-la a terme.
És per això que vos convidam a fer-nos arribar el vostre interès a col·laborar en l'organització d'aquest esdeveniment omplint la butlleta que trobareu a aquest full, el qual haureu de dipositar dins la bústia de l'APIMA.
L'assemblea de l'APIMA

Jo ____________________________________ com a pare o mare de l'alumne/a _______________________________ del curs ________ estic interessat a participar en l'organització de la FESTA DE FI DE CURS. Telèfon:___________________
Correu electrònic: ______________________________
(DATA MÀXIMA DE LLIURAMENT D'AQUESTA BUTLLETA: 23 de maig de 2014) 

dilluns, 19 de maig de 2014

ASSEMBLEA GENERAL DE L'APIMA


DIMARTS 20 DE MAIG A LES 20h, a l'edifici de Primària.

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta anterior.
2. Informació ajudes famílies APIMA.
3.Informació ajuda viatges d’estudis.
4. Festa fi de cus.
5. Possibles activitats 2014-2015.
6. Resum d’activitats.
7. Precs i preguntes

Nota: Es prega màxima puntualitat (en segona convocatòria). Hi haurà Servei de guarderia. 

LA VOSTRA ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ SÓN MOLT IMPORTANTS. VOS
HI ESPERAM.